Δωμάτια > Δίκλινα
Όλα τα δωμάτια που παρουσιάζονται παρακάτω έχουν τα εξής χαρακτηριστικά : Ασύρματο Internet, Καθημερινή καθαριότητα, Κλιματιστικό, Μπαλκόνι, Μπάνιο, Τηλεόραση, Τηλέφωνο, Ψυγείο
Δεκαεπτά
Κλίνες: 2
1ος Όροφος
Από 48 €
Παρουσίαση Δωματίου
Δεκαοκτώ
Κλίνες: 2
1ος Όροφος
Από 48 €
Παρουσίαση Δωματίου
Δεκατέσσερα
Κλίνες: 2
1ος Όροφος
Από 45 €
Παρουσίαση Δωματίου
Εικοσιένα
Κλίνες: 2
2ος Όροφος
Από 45 €
Παρουσίαση Δωματίου
Εικοσιέξι
Κλίνες: 2
2ος Όροφος
Από 40 €
Παρουσίαση Δωματίου
Εικοσιοκτώ
Κλίνες: 2
2ος Όροφος
Από 45 €
Παρουσίαση Δωματίου
Εικοσιτέσσερα
Κλίνες: 2
2ος Όροφος
Από 45 €
Παρουσίαση Δωματίου
Έντεκα
Κλίνες: 2
1ος Όροφος
Από 45 €
Παρουσίαση Δωματίου
Σαρανταέξι
Κλίνες: 2
4ος Όροφος
Από 40 €
Παρουσίαση Δωματίου
Σαρανταοκτώ
Κλίνες: 2
4ος Όροφος
Από 45 €
Παρουσίαση Δωματίου
Τριανταέξι
Κλίνες: 2
3ος Όροφος
Από 40 €
Παρουσίαση Δωματίου
Τριανταοκτώ
Κλίνες: 2
3ος Όροφος
Από 45 €
Παρουσίαση Δωματίου
Σε όλες τις τιμές συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α
Κρατήσεις Δωματίων